דומיין ישראלי
ניהול דומיין

  • לביצוע עדכון מהיר של כתובות ה-DNS בדומיין מומלץ להיכנס לממשק הניהול של הדומיין - כאן.
    לחלופין, ניתן למלא את הטופס להלן ואנו נבצע את העדכון עבורך בהקדם האפשרי.
  • כדי לבצע עדכון כלשהו בדומיין יש לוודא כי הדומיין בתוקף ומנוהל באינטרספייס בע"מ. לא ניתן לבצע עדכון פרטים או כל שינוי אחר בדומיין שאינו בתוקף.
  • במידה ובעל הזכויות בדומיין הוא אדם פרטי - יש לצרף לבקשה זו צילום של תעודת הזהות מחזיק הזכויות בדומיין (Domain Holder).
  • במידה והזכויות בדומיין שייכות לחברה - יש לצרף לבקשה זו צילום של חותמת החברה.
  • לצורך שינוי הפניות ב-Zone של הדומיין יש להיכנס לממשק הניהול של הדומיין - כאן.
בחר קובץ
לא הועלתה תמונת תעודת זהות/ חותמת החברה
  • במידה ובעל הזכויות בדומיין הוא אדם פרטי - יש לצרף לבקשה זו צילום של תעודת הזהות מחזיק הזכויות בדומיין (Domain Holder).
  • במידה והזכויות בדומיין שייכות לחברה - יש לצרף לבקשה זו צילום של חותמת החברה.

הבקשה תוגש לאיגוד האינטרנט הישראלי תוך 72 שעות מרגע קבלתה (ימים א-ה בין השעות 9:00 - 17:00, לא כולל חגים
וערבי חג).

לידיעתכם:
אינטרספייס הינה רשם מוסמך המגיש בקשות רישום, חידוש ועדכון שמות מתחם (דומיין) לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור, דחייה, עיכוב והתוצאות הנלוות.

שינויים בהסכם
הואיל והאינטרנט ומערכות הרישום וניהול שמות הדומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיידית ויוצגו באתר האינטרנטhttps://www.internic.co.il/

Please wait...