דומיין ישראלי
ניהול דומיין

 • כדי לבצע עדכון פרטים בדומיין יש לוודא כי הדומיין בתוקף ומנוהל באינטרספייס בע"מ.
  לא ניתן לבצע עדכון פרטים או כל שינוי אחר בדומיין שאינו בתוקף.
 • במידה ובעל הזכויות בדומיין הוא אדם פרטי - יש לצרף לבקשה זו צילום של תעודת הזהות מחזיק הזכויות בדומיין (Domain Holder).
 • במידה והזכויות בדומיין שייכות לחברה - יש לצרף לבקשה זו צילום של חותמת החברה.
 • יש למלא את הפרטים באנגלית בלבד.
 • לצורך שינוי שם המחזיק בדומיין יש לבצע הליך משפטי נפרד של העברת זכויות בדומיין.
  ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות הקישור הבא ונשמח לשלוח לך את הפרטים המלאים ואת הטופס הרלוונטי בהקדם האפשרי.
בחר קובץ
 • במידה ובעל הזכויות בדומיין הוא אדם פרטי - יש לצרף לבקשה זו צילום של תעודת הזהות מחזיק הזכויות בדומיין (Domain Holder).
 • במידה והזכויות בדומיין שייכות לחברה - יש לצרף לבקשה זו צילום של חותמת החברה.

הבקשה תוגש לאיגוד האינטרנט הישראלי תוך 72 שעות מרגע קבלתה (ימים א-ה בין השעות 9:00 - 17:00, לא כולל חגים
וערבי חג).

לידיעתכם:
אינטרספייס הינה רשם מוסמך המגיש בקשות רישום, חידוש ועדכון שמות מתחם (דומיין) לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור, דחייה, עיכוב והתוצאות הנלוות.

שינויים בהסכם
הואיל והאינטרנט ומערכות הרישום וניהול שמות הדומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיידית ויוצגו באתר האינטרנטwww.internic.co.il

Please wait...