דומיין ישראלי
דומיין אינטרניק
ניהול דומיין

דומיין בעברית מלאה - דומיין•ישראל

סיומת

דומיין בעברית מלאה


איגוד האינטרנט הישראלי השיק דומיינים בעברית מלאה לרישום.

החל מנובמבר 2022 ניתן לרשום דומיינים בסיומת ".ישראל" באתר internic.co.il. בניגוד לדומיינים בעברית שנרשמו עד כה, הדומיין הוא בסיומת בעברית ולא תחת הסיומת IL (לפני כן היה ניתן לרשום דומיינים בעברית בסיומות co.il , org.il וכו'). אם עד אז היה ניתן לרשום את הדומיין "בית-העסק-שלך.co.il", לדוגמה, כעת ניתן לרשום את הדומיין "בית-העסק-שלך.ישראל".

כללי הרישום לדומיינים בעברית זהים לכללי הרישום לכלל הדומיינים בסיומת IL, כפי שמפורטים כאן.

החל מתאריך 22/11/2022 ועד לתאריך 22/02/2023 חלה תקופת הרישום המוגן על פי הכללים הבאים שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי:

הליך הרישום המוקדם מאפשר לגופים המאוגדים בישראל (חברות, תאגידים, עמותות, מפלגות וכו') וכן לבעליהם של סימני מסחר ישראליים טקסטואליים, שנרשמו וקיבלו אישור בשלב ה-Sunrise (שחל בין התאריכים 10/07/2022-10/07/2022) להבטיח לעצמם את זכותם לרשום שם מתחם בעברית התואם את שמם או סימן המסחר הרשום שלהם. זכות מחזיקי שמות המתחם בעברית ב il גברה על זכות הגורמים הזכאים להשתתף בשלב ה-Sunrise. במידה והוגשה בקשת Sunrise עבור שם מתחם ששוריין למחזיק, וזו לא מומשה ע"י המחזיק הזכאי בתקופת הרישום שהוגדרה עבורו, תינתן זכות למגיש הבקשה לרשום את הדומיין המבוקש.


למי ניתנת זכות הראשונים לרישום דומיין בעברית?

סדר העדיפויות שנקבע על ידי איגוד האינטרנט הישראלי עבור שלב ה-Sunrise (תקופת הרישום המוקדם, מ-10/05/2022 עד 10/07/2022) הינו:

 1. בעלי דומיינים קיימים בעברית בסיומת co.il או בסיומת org.il.
  אלה הבטיחו את זכות הרישום לדומיין שבבעלותם גם בסיומת ".ישראל".
  לדוגמה, המחזיק בדומיין "אינטרניק.co.il" הינו בעל זכות הראשונים לרשום את הדומיין "אינטרניק.ישראל".
  בעלי הדומיינים בעברית המנוהלים בחברת אינטרספייס יקבלו הודעה על כך במהלך תקופת הרישום המוקדם.

 2. בעלי סימן מסחרי ישראלי רשום.
  אלה זכאים לרשום את שם הדומיין הזהה לשם המסחרי הישראלי בעברית שבבעלותם בסיומת ".ישראל".
  לצורך רישום של שם דומיין בעברית עם שם מסחרי ישראלי רשום יש למלא את טופס הבקשה של איגוד האינטרנט הישראלי יחד עם הגשת מסמכי רישום הסימן המסחרי התומכים בזכות לרישום המוקדם.

 3. בעלי חברה בע"מ, עמותה רשומה או מפלגה.
  אלה רשאים לרשום את שם הדומיין הזהה לשם החברה/העמותה/המפלגה שבבעלותם (ללא הסיומת בע"מ, ע"ר וכו') גם בסיומת ".ישראל". כפי שרשום ברשם החברות ללא סיומת בע"מ.
  לצורך רישום של שם דומיין בעברית עם שם חברה/עמותה/מפלגה ישראלית רשומה יש למלא את טופס הבקשה של איגוד האינטרנט הישראלי יחד עם הגשת מסמכי רישום החברה/העמותה/המפלגה ברשויות המשפט בישראל (רשם החברות, רשם העמותות, רשם המפלגות, רשות התאגידים וכו').

מה קורה במצב שבו זכאותי לרישום המוקדם מתנגשת עם זכאותו של מישהו אחר לרשום את שם הדומיין שרציתי?

זכות מחזיקי שמות המתחם (הדומיינים) בעברית בסיומת ".il" גוברת על זכות הגורמים הזכאים להשתתף בשלב הרישום המוקדם.

גם כאן יכולה להתעורר התנגשות בזכאות: מכיוון ששמות מתחם בסיומת ".ישראל" נרשמים ברמה השנייה (כלומר – ישירות תחת הסיומת ".ישראל" ולא כמו בסיומות של דומיינים ישראליים באותיות לטיניות כמו "co.il" למשל), ניתנת האפשרות לרשום את הדומיין לגורם אחד בלבד. המשמעות היא שאם ישנו מחזיק בדומיין "הדומייןשלי.co.il" ומחזיק אחר בדומיין "הדומייןשלי.org.il" לא ניתן יהיה לאפשר לשניהם לרשום את הדומיין בסיומת ".ישראל". איגוד האינטרנט הישראלי קבע כי הזכות הראשונית לרישום דומיין בעברית תינתן על פי מועד הרישום של שם הדומיין בעברית במרחב IL (כלומר – הראשון מבין רושמי הדומיינים בסיומת co.il ו-org.il). במידה והמחזיק הזכאי לא ירשום את שם הדומיין בתקופת הרישום המוגן הראשונה, הזכות תעבור בתקופת הרישום המוגן השנייה למחזיק השני בתור.

בכל מקרה, רישום הדומיינים מבוצע בשיטת "כל הקודם זוכה" כך שעם פתיחת שלב הרישום לכלל הציבור יהיה ניתן לרשום דומיין בעברית כל עוד אינו תפוס ע"י גורם אחר.


האם ישנה סיומת בעברית המקבילה לסיומת "ac.il"? מה עם הסיומת "muni.il"?

הסיומת ac.il מיועדת למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בלבד.

הסיומת muni.il מיועדת לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי בלבד.

עם פתיחת הרישום של הדומיינים בסיומת ".ישראל" לכלל הציבור תיפתח האפשרות לרשום גם דומיינים בעברית בסיומת ".אקדמיה.ישראל" עבור הזכאים לרשום דומיינים בסיומת ac.il בלבד, ובמקביל תיפתח האפשרות לרשום גם דומיינים בעברית בסיומת ".ישוב.ישראל" עבור הזכאים לרשום דומיינים בסיומת muni.il בלבד.


שלחתי בקשה לרישום מוקדם וקיבלתי מאיגוד האינטרנט הישראלי אישור לרשום את שם המתחם שרציתי. מה עכשיו?

אם קיבלת אישור מאיגוד האינטרנט הישראלי לרשום דומיין בתום שלב בחינת הבקשות לרישום מוקדם של דומיינים בעברית, ניתן לרשום את שם הדומיין המאושר באתר internic.co.il לתקופה מוגבלת ("תקופת רישום מוגן") בת 3 חודשים, עם פתיחת הרישום של דומיינים בסיומת ".ישראל" לציבור הרחב בין התאריכים 22/11/2022 – 22/02/2023. במהלך תקופה זו מתאפשר אך ורק למבקש בבקשת הרישום המוקדם לרשום את השם בבעלותו. אין אפשרות להעביר את הזכות לגורם אחר או לצד שלישי. זכאות לרשום את הדומיין שלא מומשה במהלך תקופת הרישום המוגן תפקע אוטומטית, והדומיין יהיה פנוי לרישום ע"י בעל זכות קודמת אחרת לפי כללי הרישום המוקדם, או ע"י הציבור הרחב על בסיס כל הקודם זוכה.


יש לי עוד שאלות בנושא רישום דומיינים בעברית בסיומת ".ישראל", מה לעשות?

אנחנו כאן בשבילך, ונשמח לענות על כל שאלה במייל domreg@interspace.net

שלב הרישום המוקדם לבעלי הזכות הסתיים.

כעת הזכות לרשום דומיינים בעברית מלאה פתוחה לציבור הרחב, למעט הדומיינים המוגנים:Please wait...